TAKSİ EHLİYETİ (ŞOFÖR LİSANSI)

Taksi şoförü olarak çalışabilmeniz için, bir Taksi Ehliyeti (Taksi Lisansı) gerekmektedir.

Taksi Ehliyeti için konulan şartlar:
En az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
Başvuru tarihi itibarı ile 6 ayı geçmemiş Adli Sicil Kaydı, (Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190, 191, 102, 103, 104, 105, 109/2-f, 109/5, 227, 179/(3) maddelerinden affa uğramış dahi olsa hüküm giymemiş olması.)
İki adet yeni çekilmiş fotoğraf
Başvuru tarihi itibarı ile 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,
Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
Sağlık uygunluk raporu (Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik, bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu.)
Polis sabıka kaydı
Yabancı dil bilgisi ve Şehir geneli sürüş alanı üzerine yerel bilgi
Taşımacılık Kurumundan Belge (TUHİM-Belediye Çalışma Ruhsatı)